Законодавство

Основні законодавчі акти,

що регулюють суспільні відносини, пов’язані з тваринами

та відповідні посилання

 

 

 

 

Міжнародні нормативні акті, ратифіковані Україною

 

 1. Європейська конвенція про захист домашніх тварин https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_a15
 2. Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_032
 3. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_136
 4. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_129 .

 

 

Відповідальність у сфері поводжень з тваринами:

 1. Цивільна (майнова і намайнова (моральна)) , регламентована Цивільним кодексом, іншими спеціальними законами України та підзаконним нормативними актами 

 

 1. Адміністративна, передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення: 
  • Стаття 50. Порушення права державної власності на тваринний світ, 
  • Стаття 85. Порушення правил використання об’єктів тваринного світу, 
  • Стаття 85-1. Виготовлення, збут, зберігання чи реклама заборонених знарядь добування (збирання) об’єктів тваринного або рослинного світу, 
  • Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин, 
  • Стаття 88. Незаконне вивезення з України і ввезення на її територію об’єктів тваринного і рослинного світу, 
  • Стаття 88-1. Порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах, 
  • Стаття 89. Жорстоке поводження з тваринами, 
  • Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України

 

 1. Кримінальна, передбачена Кримінальним кодексом України:
  • Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами
  • Стаття 249. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом   
  • Стаття 248. Незаконне полювання