Українське об'єднання захисників тварин

 

 

Мета:

Головною метою Спілки є захист тварин від жорстокого поводження, сприяння створенню необхідних умов для забезпечення благополуччя тварин, гармонійних відносин між людиною та тваринами, розв’язання зоозахисних, природоохоронних та екологічних проблем в Україні.

 

Загальна інформація:

ГС “Українське об’єднання захисників тварин”-це молода команда активних людей, які мають досвід роботи в зоозахисному русі. За останні роки ми створили програму реєстрації та ідентифікації тварин, провели підрахунки безпритульних тварин більш ніж в 30 містах  і це вже успішно використовується в ряді міст України. А також будівництво притулків для тварин, робота по програмі "Каніс-терапії", проекти з Національною поліцією України,захист та допомога диким тваринам, які потерпають в неволі від жорстокості та байдужості людей.Ми вважаємо, що основна причина появи безпритульних тварин на вулицях, жахливе утримання диких тварин в звіринцях - це відсутність відповідальності власника, тому що тварина не закріплена законодавчо за господарем. Тільки реєстрація та ідентифікація тварин дозволить закріпити право власності за людиною та дає можливість притягнути до відповідальності в разі порушення їм законодавства  або місцевих правил. Члени організації підтримують введення на законодавчому рівні обов'язкову реєстрацію та ідентифікацію тварин як домашніх та диких, які утримуються в неволі, провадження в містах Правил поводження з домашніми тваринами. Спілка створена 1 .11.2018 року і відкрита для всіх , хто бажає допомагати тваринам, проводити освітні програми та зберігати довкілля.

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАХИСНИКІВ ТВАРИН»

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ


Основними напрямами діяльності Спілки є:
Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері забезпечення сталого розвитку, захисту тварин від жорстокого поводження, сприяння забезпеченню благополуччя тварин, охорони навколишнього природного середовища, здійснення оцінки впливу на довкілля, збереження біологічного різноманіття та гуманізації суспільства;
Сприяння здійсненню державних програм, їх розробці та впровадженню щодо регуляції чисельності безпритульних тварин гуманними методами, реєстрації та ідентифікації тварин;
Сприяння в забезпеченні державного контролю та здійснення громадського контролю під час реалізації програм по регуляції чисельності безпритульних тварин гуманними методами, обліку тварин в комунальних підприємствах, притулках зоозахисних організацій та центрах допомоги тваринам всіх форм власності, що сприятиме прозорості їх діяльності та оприлюдненню статистичної звітності щодо роботи з тваринами;
Організація, участь та проведення заходів по розробці документів, проведенні круглих столів та громадських обговорень по збереженню та розширенню природно-заповідного фонду України, збереженню рослин , живих водних ресурсів, середовища проживання тварин;
Сприяння здійсненню державних програм та здійснення громадських заходів в природоохоронній справі по захисту тварин, рослин та лісових та водних ресурсів;
Розбудова волонтерського руху в Україні щодо допомоги та захисту тварин, збереженню довкілля, екологічної безпеки задля збереження тваринного та рослинного світу України. Залучення до руху відомих в Україні громадян, що буде сприяти підвищенню авторитету руху;
Ініціювання та впровадження необхідних змін до законодавства України, що сприятиме покращенню умов утримання тварин та їх захисту від жорстокого поводження; співпраця з органами публічної влади всіх рівнів;
Проведення інформаційної, освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності серед населення, зокрема школярів та молоді щодо гуманного ставлення до тварин, збереження лісів, біорізноманіття та середовища існування диких тварин, тощо;
Проведення інформаційної роботи серед населення з сприяння санітарному та епідеміологічному благополуччю населення ;
Організаційна, юридична та матеріальна підтримка інших об’єднань громадян, чиєю статутною метою є сприяння забезпеченню благополуччя тварин та їх захист від жорстокого поводження;
Співпраця з засобами масової інформації щодо популяризації статутної мети та напрямків діяльності Спілки;
Становлення та підтримка міжнародних зв'язків, укладання з іноземними партнерами угод, що відповідають цілям та завданням Спілки та не суперечать законодавству України. Співпраця з міжнародними фондами задля ефективної роботи по вирішенню проблеми щодо безпритульних тварин та захисту їх від жорстокого поводження, збереженню довкілля;
Сприяння здійсненню державного та забезпечення громадського контролю у сфері захисту тварин від жорстокого поводження (в тому числі щодо поводження з безпритульними тваринами), а також охорони довкілля, лісових, земельних та водних ресурсів з метою запобігання порушень законодавства та проявів корупції;
Здійснення та реалізація заходів щодо створення притулків, реабілітаційних центрів для тварин, центрів допомоги тваринам, а також забезпечення громадського контролю щодо відповідності утримання в них тварин згідно з вимогами законодавства та міжнародних