Форми заяв: зразок заяви про звернення, про вчинення адміністративного правопорушення, про вчинення кримінального правопорушення.

Звернутися до юриста письмово на електронну пошту :    ngo.uaaa@gmail.com

Звернення до органів  місцевого самоврядування або до підприємств, організацій, установ

Кому:

__________________________________

(назва організації)

 

(прізвище, ім’я, по батькові особи, що звертається)

 

(повна адреса проживання , телефон, електронна адреса, заявника)

 

 

Звернення

(зауваження, пропозиції, заява, скарга, прохання, вимога)

(індивідуально чи колективно)

Суть порушення питання:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Дата _________________                                      __________________(_______________)

Підпис, прізвище, ініціали 

 

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально – культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за собою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб. (ст. 3 Закону України "Про звернення громадян").

Конец формы

 

Зразок заяви про вчинення адміністративного правопорушення

 

                                               (зразок)

Ужгородському відділу  поліції ГУ НП в Закарпатській області

 

 

_______________________________________

_______________________________________

(прізвище,ім’я, по батькові заявника)

Адреса: ___________________________________

 

__________________________________________

 

Адреса електронної пошти:___________________

 

тел. _______________________________________

 

ЗАЯВА

про вчинення правопорушення

 

            «____»___________ 201__ р., мною  ______________________  виявлено факт жорстокого поводження в твариною, а  саме завдання побоїв домашній собаці на прізвисько «Рекс»,.

Зазначену подію я бачила особисто при наступних обставинах : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(стисло викласти події, що сталися,а саме:ким виявлено, з якого джерела стало відомо, чи вперше зафіксовано вказаний факт, які предмети використовувалися під час події, хто був присутній при цьому, скільки тварин постраждали, де перебуває тварина (тварини) на даний час, зазначити прізвище, ім»я, по батькові або інші відомі відомості  про підозрювану особу)

Зазначені дії, на мою думку є жорстоким поводження з твариною та  містять склад адміністративного правопорушення, передбаченого статтею  ст. 89 Кодексу України Про адміністративні правопорушення.

            Враховуючи викладене вище,

ПРОШУ:

 

Притягнути _____________________________________________________ , мешканця м. Ужгород, вул.. __________________, буд __ , кВ. ___ до адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з твариною, тобто за ст. 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

Повідомити мене письмово у встановленому законом порядку про прийняте рішення по цій заяві.

 

«___»___________2020  р.                        _________________         (______________________)

 

                                                                             підпис                         прізвище, ініціали

 

ЗРАЗОК ПРО ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

Ужгородському відділу  поліції ГУ НП в Закарпатській області

   
   
 

 

_______________________________________

_______________________________________

(прізвище,ім’я, по батькові заявника)

 

Адреса: ___________________________________

 

__________________________________________

 

Адреса електронної пошти:___________________

 

тел. _______________________________________

 

ЗАЯВА

про вчинення правопорушення

 

            «____»___________ 201__ р., мною  ______________________  виявлено факт жорстокого поводження з твариною, а  саме – з безпритульною  безпородною собакою, що призвело до її каліцтва.

Зазначену подію я бачила особисто при наступних обставинах : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(стисло викласти події, що сталися,а саме:ким виявлено, з якого джерела стало відомо, які предмети використовувалися під час події, хто був пристуній при цьому, чи були присутні при цьому неповнолітні або малолітні особи, скільки тварин постраждали, де перебуває тварина (тварини) на даний час, зазначити прізвище, ім»я, по батькові або інші відомі відомості  про підозрювану особу (можливе місце проживання, опис зовнішності і т.п.))

Зазначені дії, на мою думку містять склад кримінального правопорушення , передбаченого статтею 299 Кримінального кодексу України.

 

            Викладені обставини можуть бути підтверджені ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Вказати ким чи якими засобами, документами  або особами (прізвище , ім’я , адреса проживання або роботи) можуть бути підтверджені наведені обставини)

 

            Враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 55, 56, 60, 214, 215 КПК України,

 

 

 

ПРОШУ:

 

  1. Прийняти та невідкладно зареєструвати цю заяву про вчинення злочину, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 

  1. Розпочати досудове слідство по даному факту

 

  1. Повідомити мене письмово у встановленому законом порядку про початок кримінального провадження.

 

«___»___________2020  р.                        _________________         (______________________)

 

                                                                             підпис                         прізвище, ініціали

 

Я  ________________________________________________________   попереджений про        (прізвище, ініціали заявника)

кримінальну відповідальність згідно зі ст. 383 КК України за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

                                                                                                              __________________

       (підпис заявника)

 

Мені, ______________________________ роз’яснено права заявника відповідно до  ст.

(прізвище, ініціали заявника                                                                                         60 КПК України:

            1) отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;

            2) подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи;

            3) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.

    __________________

         (підпис заявника)